Økonomi & Regnskab

BE Consult tilbyder at løse opgaverne i virksomheden eller hos os:

•    Finansbogholderi
•    Projektbogholderi
•    Debitoradministration
•    Kreditorbogholderi og –betaling
•    Lønadministration
•    Indberetning og afstemning af moms og afgifter
•    Alle former for oprydnings- og afstemningsopgaver


Ud over bogholderiet tilbyder BE Consult at hjælpe din virksomhed med:

•    Udarbejdelse af materiale til revisors gennemgang
•    Opstilling af regnskaber
•    Udarbejdelse af periodevise rapporter til ledelse, bestyrelse og bank
•    Budgettering samt opfølgning herpå
•    Udarbejdelse/opstilling af materiale til analysebrug, nøgletal, grafer m.m.
•    Kvalitetssikring og sparring med ledelsen om optimering af virksomhedens drift